خرید آنلاین انواع بیمه نامه

بیمه نامه ثالث

بیمه نامه بدنه

بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی (طرح)

مستمری پیشامد

بیمه نامه مستمری پیشامد

بیمه نامه حوادث انفرادی

بیمه نامه کرونا

بیمه نامه ثالث

بیمه نامه آتش سوزی

مستمری پیشامد

بیمه نامه مستمری پیشامد

بیمه نامه بدنه

بیمه نامه آتش سوزی (طرح)

بیمه نامه کرونا

بیمه نامه ثالث

در صورت ثبت سفارش تا ساعت ۱۸ در روزهای کاری، بیمه نامه شما در همان روز و در صورت سفارش بعد از ساعت کاری یا روزهای تعطیل بیمه نامه در روز کاری بعد صادر می‌شود.

بیمه نامه بدنه

در اولین ساعات کاری پس از ثبت سفارش جهت هماهنگی بازدید با شما تماس گرفته خواهد شد. ضمنا بازدید به صورت آنلاین بدون حضور نماینده نیز امکان پذیر است.

بیمه نامه کرونا

علاوه بر امکان خرید از طریق لینک زیر، میتوانید با شماره گیری کد #۱۶۷۱*۵۰۰* نیر این بیمه نامه را خریداری نمایید.

بیمه نامه شخص واحد

میتوانید هر کدام از طرح های سه ستاره ، چهار ستاره و پنج ستاره را به صورت عادی یا با افزایش پوشش ۱۰۰ درصدی و همچنین با فرانشیز ۱۰ یا ۲۰ درصدی سفارش دهید.

بیمه نامه آتشسوزی

بیمه نامه آتش سوزی و زلزله مخصوص منازل مسکونی با توجه به ارزش ملک و تجهیزات و تاسیسات آن.

بیمه نامه آتشسوزی (طرح)

بیمه نامه آتش سوزی و زلزله مخصوص منازل مسکونی به صورت طرح های آماده ی خرید با مبالغ ثابت

بیمه نامه مستمری پیشامد

با خرید این بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه، به ذینفعان مستمری ماهیانه پرداخت میگردد.

بیمه نامه حوادث انفرادی

تعریف حادثه : هر واقعه ناگهانی ناشی از یه عامل خارجی بدون قصد و اراده بیمه شده که در مدت بیمه رخ بده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود.

 در صورت ثبت سفارش خرید تا ساعت ۱۸ در روزهای عادی، بیمه نامه شما در همان روز و در صورت سفارش بعد از ساعت کاری یا روزهای تعطیل بیمه نامه در روز کاری بعد صادر میگردد.

بیمه نامه کرونا و شخص واحد به صورت آنلاین و به محض پرداخت حق بیمه برای شما صادر می گردد.