مجله فیروزه دی

3

سال نوآوری

  • ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
  •  
DAY-MAG-JELD-MAIN-04-1

مسیر محبوبیت

  • ۶ شهریور ۱۴۰۰
3

سال نوآوری

  • ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ImageHandler (2)

حکمرانی شایسته

  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ImageHandler

مربع موفقیت

  • ۲۳ اسفند ۱۳۹۹